Schemat sal

Wiemy jak podczas szkolenia ważne jest odpowiednie ustawienie krzeseł i stołów względem prelegenta.  Proponujemy kilka istotnych rozwiązań ustawienia krzeseł tak, aby odbiór informacji i kontakt z prowadzącym był najlepszy

Propozycje różnego ustawienia stołów względem prowadzącego szkolenie
Układ kinowy, Sala Kolumnowa
Układ kinowy, Sala Kolumnowa
Układ podkowa, Sala Kolumnowa
Układ podkowa, Sala Kolumnowa
Układ szkolny, Sala Kolumnowa
Układ szkolny, Sala Kolumnowa
Ustawienie w podkowę w zabytkowej winiarni, na pozimie -1
Układ kinowy w zabytkowej winiarni, na pozimie -1